وبینار قرن جدید ؛ نگاه جدید به اپتومتری


بلیت های وبینار ظرفیت باقیمانده قیمت
فارغ التحصیلان
از چهارشنبه 10 فروردین تا پنج شنبه 11 فروردین
53 نفر 0 تومان
دانشجویان
از چهارشنبه 10 فروردین تا پنج شنبه 11 فروردین
45 نفر 0 تومان

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

استاد تمام اپتومتری

جلسات وبینار
جلسات تاریخ شروع پایان
1 چهارشنبه 17 فروردین 21:00 22:00

برگزارکننده: