وبینار اصول فیت لنزهای تماسی در کودکان و نوزادان


اندیکاسیون های لنز تماسی در نوزادان و کودکان

اصول فیت لنزهای تماسی در کودکان

نحوه هندلینک لنز در کودکان

بررسی چالش های لنز در کودکان

بلیت های وبینار ظرفیت باقیمانده قیمت
لنز در کودکان
از شنبه 22 آبان تا سه شنبه 25 آبان
23 نفر 400,000 تومان

مد ینار

عمومی

جلسات وبینار
جلسات تاریخ شروع پایان
1 سه شنبه 25 آبان 22:00 00:00

برگزارکننده: