وبینار قرمزی چشم


توصیف جامع انواع مختلف قرمزی چشم 

تشریح اصول نحوه افتراق قرمزی چشم 

بلیت های وبینار ظرفیت باقیمانده قیمت
جلسه اول وبینار قرمزی چشم
از چهارشنبه 21 مهر تا دوشنبه 26 مهر
25 نفر 390,000 تومان
جلسه دوم وبینار قرمزی چشم
از چهارشنبه 21 مهر تا چهارشنبه 28 مهر
27 نفر 390,000 تومان

مد ینار

عمومی

جلسات وبینار
جلسات تاریخ شروع پایان
1 دوشنبه 26 مهر 21:30 23:00
2 چهارشنبه 28 مهر 21:30 23:00

برگزارکننده: