در چه وبینارهایی می توانید شرکت کنید؟!

جدیدترین وبینارها

دنیای جدید لنزهای تماسی

دکتر امیر اسهرلوس 30 بهمن 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

Accomodative Esotropia

انجمن علمی اپتومتری ایران 25 بهمن 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

Clinical updates in amblyopia treatments

انجمن علمی اپتومتری ایران 10 بهمن 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در آستیگماتیسم

انجمن علمی اپتومتری ایران 29 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در مایوپی بالا

انجمن علمی اپتومتری ایران 27 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در مایوپی متوسط

انجمن علمی اپتومتری ایران 24 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در مایوپی کم

انجمن علمی اپتومتری ایران 22 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در کودکان با هیپروپی بالا

انجمن علمی اپتومتری ایران 20 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

بزرگ ترین دورهمی دانشجویان اپتومتری کشور

دکتر امیر اسهرلوس 4 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در کودکان هیپرمتروپ

انجمن علمی اپتومتری ایران 28 آذر 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

روند استفاده از لنزهای تماسی

دکتر بهرام بهروزی هما 17 آذر 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

آشنایی با مسائل صنفی

جامعه اپتومتری ایران 15 آبان 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

پیشگیری از آسیب های بینایی

انجمن علمی اپتومتری ایران 16 مهر 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

کارگاه جمع بندی نکات و حل تست های آزمون MHLE

دکتر محمدحسین رحمانی 2 مرداد 1399 80,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

دیسپنسینگ - سیستم باکسینگ

سیدمهدی صالح 12 اردیبهشت 1399 80,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید