مد ینار

در چه وبینارهایی می توانید شرکت کنید؟!

وبینارهای برگزارکننده

اصول فیت لنزهای تماسی در کودکان و نوزادان

مد ینار 25 آبان 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

بیماریهای رایج ماکولا

مد ینار 12 آبان 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

قرمزی چشم

مد ینار 26 مهر 1400 390,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار آشنایی با داروهای چشمی

مد ینار 8 شهریور 1400 390,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

آموزش مقاله نویسی در اپتومتری

مد ینار 29 شهریور 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار تحلیلی علل نارضایتی از عینک تجویزی

مد ینار 7 مهر 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار فاندوسکوپی و تنومتری

مد ینار 3 شهریور 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار تفسیر و تشخیص افتراقی سیمپتوم های بیمار

مد ینار 24 شهریور 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

مشکلات و عوارض لنزهای سافت و راه حل درمان و

مد ینار 22 شهریور 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تصویربرداری سگمان خلفی چشم

مد ینار 28 شهریور 1400 390,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار پیشگیری از پیشرفت مایوپی به روش درمانی

مد ینار 1 شهریور 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار تشخیص و درمان انواع

مد ینار 19 خرداد 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار تشخیص و درمان انواع

مد ینار 17 خرداد 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

ارزیابی و تست های

مد ینار 10 خرداد 1400 390,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار اصول تشخیص کراتوکونوس

مد ینار 2 خرداد 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار اصول تجویز

مد ینار 4 خرداد 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار تفسیر توپوگرافی

مد ینار 27 اردیبهشت 1400 390,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار اصول تجویز

مد ینار 20 اردیبهشت 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار درمان آمبلیوپی

مد ینار 22 اردیبهشت 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

وبینار لنزهای اسکلرال و مینی اسکلرال

مد ینار 13 اردیبهشت 1400 400,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید