محمدهادی دیانت

  • مدینار
در چه وبینارهایی می توانید شرکت کنید؟!

وبینارهای برگزارکننده

قرن جدید ؛ نگاه جدید به اپتومتری

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور 17 فروردین 1401 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

لنزهای مینی اسکلرال و کاربرد آنها

دکتر عبدالله فرزانه 20 شهریور 1400 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

انفجار مایوپی

دکتر امیر اسهرلوس 23 خرداد 1400 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

مداخلات اپتیکی در کراتوکونوس

دکتر عبدالله فرزانه 2 اردیبهشت 1400 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

Amblyopia; diagnosis and treatment

انجمن علمی اپتومتری ایران 22 اسفند 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

ویژن تراپی و کاربردهای آن

دکتر پیام نبوتی 23 اسفند 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

دنیای جدید لنزهای تماسی

دکتر امیر اسهرلوس 30 بهمن 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

Accomodative Esotropia

انجمن علمی اپتومتری ایران 25 بهمن 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

Clinical updates in amblyopia treatments

انجمن علمی اپتومتری ایران 10 بهمن 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در آستیگماتیسم

انجمن علمی اپتومتری ایران 29 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در مایوپی بالا

انجمن علمی اپتومتری ایران 27 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در مایوپی متوسط

انجمن علمی اپتومتری ایران 24 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در مایوپی کم

انجمن علمی اپتومتری ایران 22 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در کودکان با هیپروپی بالا

انجمن علمی اپتومتری ایران 20 دی 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تجویز عینک در کودکان هیپرمتروپ

انجمن علمی اپتومتری ایران 28 آذر 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

آشنایی با مسائل صنفی

جامعه اپتومتری ایران 15 آبان 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

پیشگیری از آسیب های بینایی

انجمن علمی اپتومتری ایران 16 مهر 1399 برای خرید کلیک کنید
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

چالش های تشخیص و درمان استرابیسم در کودکان

دکتر محسن حیرانی 2 اردیبهشت 1399 100,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

کراتوکونوس و راه های مدیریت آن

محمدهادی دیانت 6 اردیبهشت 1399 80,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

بررسی گام به گام پنتاکم

محمدهادی دیانت 2 اردیبهشت 1399 70,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

تشخیص و درمان نقایص تطابقی

دکتر محسن حیرانی 29 فروردین 1399 100,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید

بررسی گام به گام پنتاکم

محمدهادی دیانت 21 فروردین 1399 70,000 تومان
برای مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید